Wydarzenia

NARODOWE CZYTANIE W TYCHNOWACH

Narodowe Czytanie w Tychnowach zorganizowały wspólnie Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Tychnowach i Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz w Tychnowach. W tym roku do czytania wybrano „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego wystawione po raz pierwszy w Teatrze Miejskim w Krakowie 16 marca 1901 roku. Wspólnie ze społecznością lokalną i zaproszonymi gośćmi, czytaliśmy fragmenty dramatu. Uroczystość uświetnili: Wójt Gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodzka, dyrektor GOK Katarzyna Bednarek, pełnomocnik wójta ds. oświaty Eliza Ponikowska, Marek Krukowski z Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie, Ksiądz Proboszcz Piotr Światajski, radny i sołtys wsi Wiesław Namiak, przewodnicząca KGW Monika Kulecka, rada sołecka w składzie: Dariusz Borkowski, Witold Świderski. Ponadto fragmenty „Wesela” czytali także rodzice, nauczyciele, czytelnicy: Katarzyna Sobczak-Voigt, Małgorzata Liszewska, Ewa Gogolewska, Magdalena Felenczak, Barbara Wendt, Wanda Bakierska. Z dramatem Wyspiańskiego zmagali się również uczniowie, dzielnie radząc sobie z niełatwym dla nich tekstem. Czytaniu „Wesela” towarzyszyła przygotowana przez bibliotekę wystawa oraz wprowadzająca w temat prezentacja poprowadzona przez polonistę Łukasza Grabana. W klimat dramatu wprowadzili słuchaczy uczniowie przebrani w ludowe stroje częstujący gości chlebem i solą, a także dekoracja wykonana przez Agatę Wiśniewską.