Regulaminy

CENNIK OPŁAT

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora BPG Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016 r.

CENNIK OPŁAT

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY KWIDZYN

§ 1 WYPOŻYCZENIA

 1. KSIĄŻKI I ZBIORY MEDIOTEKI

Książki oraz zbiory medioteki wypożyczane są nieodpłatnie na okres 35 dni. Kara za przetrzymanie wynosi 5 gr za jedną pozycję za każdy rozpoczęty dzień po terminie zwrotu. Kara za wysłany monit wynosi 2 zł.

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 5 zł

 1. CZASOPISMA

Kara za przetrzymanie wynosi 0,30 za jedną pozycję za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu.

Wydawnictwa cyfrowe (CD, DVD) dołączone do periodyków wypożyczone są na okres jednego tygodnia. Kara za przetrzymanie wynosi 1,00 za jedną pozycję za rozpoczęty tydzień po obowiązującym terminie zwrotu.

§ 2 KAUCJE I ODSZKODOWANIA

KAUCJE

Za wypożyczenie szczególnie cennego dokumentu (książka, wydawnictwo cyfrowe) obowiązuje kaucja w kwocie równej co najmniej aktualnej, rynkowej wartości pozycji.

ODSZKODOWANIE

Wysokość odszkodowania za dokument (książka, czasopismo, płyta CD i inne) zagubiony, zniszczony lub uszkodzony ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej, rynkowej wartości tego dokumentu.

§ 3 POZOSTAŁE USŁUGI

 1. Odbitki ksero
  1. Format A 4 jednostronny – 0,30 gr
  2. Format A 4 dwustronny – 0,60 gr
  3. Format A 3 jednostronny – 0,60 gr
  4. Format A 3 dwustronny – 1,20 zł
 2. Odbitka kolor
  1. Format A 4 jednostronny – 0,50 gr
  2. Format A 4 dwustronny – 1,00 zł
  3. Format A 3 jednostronny – 1,00 zł
  4. Format A 3 dwustronny – 2,00 zł

INTERNET

 1. Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne
 2. Wydruk strony A 4 jednostronny wynosi 0,30 gr