Relacje

PRAWDZIWA HISTORIA – DELPHINE DE VIGAN

Dla jednych z nas opowieść o paranoi, rozdwojonej jaźni, o stanie, w którym nie sposób odróżnić jawy od zjawy, gdzie toczy się gorączkowy, rozwijający akcję, jak u Hitchcocka, dialog bohaterki z jej drugim JA. Może też powieść o manipulacji, o toksycznej więzi, o przejęciu kontroli jednej osoby nad drugą.

Dla części z nas „Prawdziwa historia” to powieść o procesie twórczym, powieść-gra , w której autorka wodzi czytelnika za nos, wciągając go, niczym w sidła, w historię wyglądającą na prawdziwą (wręcz autobiograficzną), gdy tymczasem to, co wzięliśmy w swej naiwności za prawdziwe okazuje się najpierw fikcyjne, później zaś – nieistniejące nawet w świecie fikcji. Delphine de Vigan udowadnia nam, że lubimy ten dreszczyk emocji, kiedy czytamy lub oglądamy rzecz „opartą na faktach” lub „inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami”. Jednakże nie ma obiektywnej i jedynej prawdy w procesie twórczym, który sam w sobie jest aktem kreacji i interpretacji, przepuszczenia zaistniałych wydarzeń przez osobisty filtr pamięci i wrażliwości.

Czekamy na film, będący ekranizacją powieści, w reżyserii Romana Polańskiego. Jesteśmy bardzo ciekawe, jak on odczytał tę zaskakującą powieść.

24.04.2018