NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA – ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK

Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn z siedzibą w Marezie otrzymuje dotację w programie zatwierdzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - priorytet 1”. Głównym celem programu realizowanego ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. W 2019 roku Biblioteka otrzymała na zakup nowości wydawniczych dofinansowanie w kwocie 12 330,00 zł. Dzięki niemu księgozbiór nasz powiększył się o 488 egzemplarzy nowych i poszukiwanych przez czytelników tytułów.