Wydarzenia

„SENIORZY 50+” – WYKŁAD ŁUKASZA RZEPCZYŃSKIEGO

13 grudnia w bibliotece w Marezie odbył się wykład Łukasza Rzepczyńskiego "Perełki architektoniczne Gminy Kwidzyn". Było to spotkanie w ramach "Rocznego Programu Współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Wykład został zorganizowany przez Stowarzyszenie "Seniorów 50+".